Jaarvergadering

Plaats: het krachtcentrum van A.V. Haarlem, Pim Muliersportpark, Haarlem.
Aanvang 20:00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken.
 3. Mededelingen.
 4. Uitreikingen prestatiebekers/onderscheidingen.
 5. Jaarverslag van de secretaris en diverse commissies.
 6. Jaarverslag van de penningmeester.
 7. Rapport van de kascommissie.
 8. Verkiezing van het bestuur en bekendmaking van de diverse commissies.
 9. Vaststellen van de begroting 2005.
 10. Ingekomen voorstellen.
 11. Verkiezing kascommissie.
 12. Rondvraag.

Penningmeester Edwin van Drunen is aftredend en niet herkiesbaar.

Tussentijds aftredend: secretaris Renée Schmidt. Het bestuur stelt voor Peter Pijnaker in de functie van secretaris aan te stellen. Eventuele voordrachten van andere kandidaten dienen, ondertekend door 5 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris.

Te behandelen stukken en ingekomen voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris.

Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders welkom.

Stukken

Geplaatst op
31 maart 2005
Auteur
Rob Schlüter
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren