Contact

Bij AV Haarlem komen trainen

Wil je komen trainen? Kom gewoon langs, trek je sportkleren aan en we zien je graag verschijnen op de atletiekbaan tijdens trainingsavonden. Je kunt gewoon een trainer aanspreken die je verder helpt.

Wil je komen trainen, maar eerst meer informatie van onze trainingscoördinator? Stuur dan een mailtje naar dik.de.groot@avhaarlem.nl

Jouw lidmaatschap

Heb je een vraag over je lidmaatschap? Stuur dan een bericht naar: ledenadministratie@avhaarlem.nl
De voorwaarden voor het lidmaatschap staan beschreven op ons inschrijfformulier.

Onze vertrouwenscontactpersonen

Onderstaande vertrouwenscontactpersonen kunnen in geval van misstanden bij onze vereniging van welke aard dan ook benaderd worden. De vertrouwenscontactpersonen hebben geheimhoudingsplicht en behoeven geen verantwoording aan de vereniging af te leggen. Op uw verzoek kunnen zij echter ook bemiddelen. Zie voor een uitgebreidere beschrijving de volgende link

Functie vertrouwenscontactpersonen

 

overige contactpersonen

Voorzitter/redactie nieuwsbrief Dick Bais dick.bais@avhaarlem.nl
Secretaris
Penningmeester John Komen john.komen@avhaarlem.nl
Bestuur/Ledenadministratie Emiel Out ledenadministratie@avhaarlem.nl
Bestuurslid/Kantine Marijke Zwaag marijke.zwaag@avhaarlem.nl
Trainer / Chef ET / TC Niels Ran niels.ran@avhaarlem.nl
Trainingscoördinator Dik de Groot dik.de.groot@avhaarlem.nl
Wedstrijdsecretariaat/Kantine Karin Nilsson karin.nilsson@avhaarlem.nl
Jeugdcommissie Dik, Mirthe, Robin en Marijke jeugd@avhaarlem.nl
Websitebeheerder Niels Dequeker webmaster@avhaarlem.nl
Nieuw clubrecord gelopen? clubrecord@avhaarlem.nl

Tevens zijn verschillende leden actief in de gezamenlijke WOC, de wedstrijdorganisatie commissie samen met onze collega’s in Haarlem van KAV Holland. Voor vragen over bijvoorbeeld ET verhuur, of wedstrijden die zij organiseren zijn zij het beste bereikbaar via het e-mailadres: wochaarlem@gmail.com

Ons adres

Jaap Edenlaan 4, 2024 BW Haarlem

Andere vraag?

Heb je een andere vraag voor de vereniging? Stuur dan een mailtje naar ons bestuurslid: marijke.zwaag@avhaarlem.nl.


Annuleren