Over avhaarlem.nl

Reglement

Dit is de website van atletiekvereniging AV Haarlem. Leden van AV Haarlem mogen op deze site bijdragen plaatsen. Hieraan zijn wel bepaalde regels verbonden. Als je je daar niet aan houdt, mogen wij je bijdragen aanpassen of verwijderen. Bij herhaling kan je account worden opgeheven of je de toegang tot de site worden ontzegd.

Hoofdregel is: beloof dat je je gedraagt. Naast zaken die onder de Nederlandse wet verboden zijn, willen we hier geen pornografische, discriminerende of nodeloos kwetsende bijdragen. Persoonlijke aanvallen zijn evenmin welkom.
Om te laten zien wie een bijdrage heeft geplaatst wordt deze ondertekend met je naam. We willen dat je hiervoor je echte naam gebruikt. Je naam kun je na aanmelden invullen bij je profiel.

Je mag alleen bijdragen plaatsen die je zelf gemaakt hebt, of wanneer je toestemming hebt van de rechthebbende, de schrijver, fotograaf, filmer of maker. Dit geldt ook voor foto’s die je via een link naar een andere site opneemt in berichten. Plaats dus bijvoorbeeld geen volledige berichten van elders hier, maar neem relevante stukjes over en voorzie die van je eigen commentaar (en een bronvermelding). Verder mag je geen foto’s of films plaatsen waarop mensen herkenbaar in beeld zijn op een manier die hun privacy kan schenden zonder hun toestemming.

Als wij door een schending van het bovenstaande door jou schade lijden of schadeclaims krijgen van derden, behouden wij ons het recht voor om geleden schade op je te verhalen.

Bijdragen die je plaatst, zijn voor iedereen te lezen en worden ook in zoekmachines opgenomen. In principe staat alles hier voor eeuwig, houd daar dus rekening mee als je iets vertelt over jezelf – of over anderen. Alle bijdragen worden onder je eigen naam geplaatst. Gebruik een werkend e-mailadres zodat we je kunnen benaderen als er iets is. Als je je account opheft, blijven je berichten bestaan.

Hoewel we zullen proberen de site netjes te houden en alles correct te laten functioneren, kunnen we niet garanderen dat de site altijd werkt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die je onverhoopt mocht lijden door het gebruik (of onbereikbaar zijn) van deze site.

Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Je e-mailadres is niet publiek zichtbaar, maar wel beschikbaar voor beheerders van deze site. Zie ook ons Privacybeleid.

Annuleren