Vertrouwenscontactpersonen

Onderstaande vertrouwenscontactpersonen kunnen in geval van misstanden bij onze vereniging van welke aard dan ook benaderd worden. De vertrouwenscontactpersonen hebben geheimhoudingsplicht en behoeven geen verantwoording aan de vereniging af te leggen. Op uw verzoek kunnen zij echter ook bemiddelen.

NaamE-mailadres
Cor Aarsencor.aarsen@avhaarlem.nl
Elly Dudockelly.dudock@avhaarlem.nl

Vertrouwenscontactpersoon, functie en rol

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

Binnen een vereniging zijn de scheidslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Het kan dan prettig zijn wanneer een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. De vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor zijn en helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Contact

Annuleren