PENNINGMEESTER (V/M) GEZOCHT

AV Haarlem wenst een breed publiek uiteenlopende vormen van atletiekbeoefening aan te bieden. Zowel kinderen, tieners, volwassenen als “jonge” ouderen zijn van harte welkom. Afhankelijk van leeftijd, niveau en motivatie wordt een programma aangeboden dat is gericht op spelend sporten, wedstrijddeelname of op conditiebehoud en -herstel.

Als bestuurslid geef je invulling aan deze doelstelling. Je maakt plannen, bedenkt organisatievormen, spreekt af hoe een en ander gecommuniceerd gaat worden, en evalueert hoe de plannen in de praktijk uitpakken. De penningmeester richt zich met name op de financiën:


De ledenadministratie valt buiten het takenpakket van de penningmeester.

Het bestuur heeft in de achterliggende periode hard gewerkt aan o.a. de opstelling van een beleidsplan. Het komende jaar zal de uitvoering van dit plan, de viering van het negentigjarig jubileum, en een betere verdeling van taken binnen het bestuur èn binnen de vereniging veel aandacht vragen.

Jan Willem Kooij heeft in 2008 bij zijn aantreden als penningmeester aangegeven dat hij alleen tijd beschikbaar heeft voor de boekhouding. Vanwege de intensivering van de bestuurstaken, die ook een raakvlak hebben met het hoofdstuk financiën en dus met de rol van de penningmeester, heeft Jan Willem aangegeven dat het verstandig is nu al vast naar een opvolger uit te zien. Wij prijzen zijn inzet en respecteren zijn overwegingen, en zijn nu dus op zoek naar een opvolg(st)er.

Het bestuur vergadert doorgaans 1x per maand van 19.45 tot ca. 21.30 uur (als regel op een dinsdag). Tussentijds worden veel zaken kortgesloten tijdens de trainingen op de baan, en ook middels email en telefoon wordt het nodige geregeld.

Enig boekhoudkundig en financieel inzicht, enige behendigheid op automatiseringsgebied (Word en Excel), alsmede accuratesse zijn vereist. Je wordt ingewerkt en je hoeft echt geen boekhouddiploma te hebben.
Het zou leuk zijn als er iemand opstond die geregeld op de baan te vinden is. Want dan zie je pas goed wat er leeft (en altijd beter kan) binnen de vereniging.

Nadere informatie is te krijgen bij:

Horen wij van u?

Geplaatst op
24 april 2010
Auteur
gerard van kesteren
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren