Update samenwerking KAV Holland en AV Haarlem

Bericht aan onze leden en supporters:

Naar een sterke, toekomstbestendige atletiekvereniging voor Haarlem en omstreken

In de afgelopen maanden hebben de besturen en kader van KAV Holland en AV Haarlem gezamenlijk opgetrokken met, onder andere, de organisatie van clubkampioenschappen; gezamenlijk jeugdkamp; renovatie materiaalhokken; en overleggen met Gemeente Haarlem en SRO over de komende renovatie van de accommodatie. De al bestaande samenwerking is zo verder versterkt, en als bestuurders hebben we besloten om deze verder uit te breiden. Inmiddels hebben we ook een begin gemaakt met het in kaart brengen van de benodigde stappen om een fusie van beide verenigingen in gang te brengen.

Waarom zijn we dit traject gestart? Kortweg, de atletieksport zit in de lift en dit biedt groeikansen voor een toekomstbestendige vereniging. Hieronder volgt onze motivatie, puntsgewijs.

Het versterken van de samenwerking is dit jaar aan de orde gekomen in de ledenvergaderingen van beide verenigingen en over het algemeen goed ontvangen. Het komende jaar zullen we meer concrete stappen willen zetten – uiteraard in overleg met leden en vrijwilligers bijvoorbeeld via klankbordgroepen.  We houden jullie op de hoogte!

Besturen KAV Holland en AV Haarlem

Geplaatst op
15 december 2022
Auteur
John Komen
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren