Ledenaantallen per 31/12/2015 per categorie

 

Ledenaantallen AV Haarlem per 31-12-2014 per 31-12-2015
m v totaal m v totaal
Junioren A 8 1 9 11 1 12
Junioren B 11 8 19 8 10 18
Junioren C 6 16 22 6 9 15
Junioren D 13 9 22 16 7 23
Totaal junioren 72 68
Pupillen A 28 4 32 18 5 23
Pupillen B 7 9 16 1 4 5
Pupillen C/mini 2 4 6 5 7 12
Totaal pupillen 54 40
Senioren 22 4 26 25 5 30
Masters 21 4 25 25 2 27
Totaal senioren/masters wedstrijdatleten 51 57
Masters niet wedstrijd/ Recreanten 19 9 28 17 7 24
Jury 4 3 7 3 3 6
LVV/ Erelid 2 0 2 2 0 2
Overige leden 13 1 14 13 1 14
Totaal overige leden 51 46
156 72 228 150 61 211
228 211

 

Annuleren