ALV 2020

Link naar Google Meet-videovergadering:
https://meet.google.com/vwy-amav-cgz

De agenda:

Agenda-2020-v3

Aanvulling bij agendapunt ‘vacature bestuur’:

Wensenlijstje-bestuurstaken

Notulen van de jaarvergadering 2019:

Notulen-ALV-2019

Jaarverslagen 2019:
a.  Secretaris 

Jaarverslag-2019


b.  Penningmeester: dit verslag wordt nooit online geplaatst, maar wel tijdens de vergadering digitaal verstrekt. Je kunt het ook al vooraf opvragen door een e-mail te sturen naar John.Komen@avhaarlem.nl

 
c.  Kascontrolecommissie: zij doen mondeling verslag tijdens de vergadering van hun bevindingen.


d.  Technische commissie

Jaarverslag-2019-Technische-Commissie

e.  Jeugdcommissie 

Jeugdcommissie-jaarverslag-2019-1


f.  Jubileumcommissie: voorzitter Daan zal mondeling verslag doen tijdens de vergadering.

Begroting 2020 wordt ook tijdens de vergadering verstrekt.

Annuleren