Archiefproject

HET ARCHIEFPROJECT VORDERT GESTAAG

Eind 2016 is een omvangrijk project van start gegaan. Dit project bestaat uit het samenstellen en ontsluiten van het verenigingsarchief. Belangrijke onderdelen van dit archief zijn: de clubbladen (waarvan het 1ste in 1945 uitkwam- zie het beeld hiernaast); de Reünisten-bulletins (een periodiek van oudgedienden dat meer dan 40 jaar verscheen); verslagen van bijzondere projecten (zoals planvorming, financiering, bouw en beheer van het krachtcentrum), en een aantal rijk geïllustreerde historische en literaire producties. Ontsluiting van het archief zal plaatsvinden langs digitale en “papieren” weg: via de website en in boekvorm. De verschillende onderdelen van het archief beslaan samen vele honderden pagina’s. Die pagina’s zijn allemaal, in etappes, gescand door grafisch bedrijf Vorm op Maat. Dat scanwerk leidde tot een omvangrijk digitaal bestand, met een voorlopige omvang van ca. 7 GB! Vorm op Maat is onderdeel van SIG, een organisatie voor ondersteuning van een specifieke doelgroep: mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Onderstaand zie je de etalage aan de Bloemendaalseweg 259 in Overveen en een opsomming van het omvangrijke dienstenpakket. Meer informatie vind je op www.vormopmaat.nl Bezoek aan de winkel is steeds weer een bijzonder prettige ervaring; te zien hoe cliënten uit de doelgroep worden begeleid door het professionele kader en te ervaren dat voor sympathieke prijzen prima kwaliteit wordt geleverd. Naast het scanwerk heeft Vorm op Maat ook het printwerk op maat A4 verzorgd. Die prints worden door een professionele handboekbinder in Amsterdam gebundeld en van een fraaie harde omslag voorzien. Inmiddels zijn 11 boeken bijna gereed; ze moeten alleen nog worden gekaft met een zelfklevend doorschijnend plastic folie (boeklon). In 2019 zal afronding van het archiefproject plaatsvinden: dan zijn alle boeken klaar en is de website uitgerust met het archief.

Annuleren