Fusiebericht augustus 2023

AV Haarlem / KAV Holland
++ fusiebericht, augustus 2023 ++

++ gezamenlijke activiteiten september & oktober ++

Zoals aangekondigd, zal de fusiecommissie regelmatig verslag doen van haar
activiteiten en vorderingen. Waarvan akte. Na de FuCie updates volgen een
aantal aankondigingen voor gezamenlijke sportieve èn gezellige activiteiten voor
alle leden, ouders, verzorgers dus blijf lezen!

Klankbordgroep van start: Op 19 juli was de eerste bijeenkomst van de
klankbordgroep (KBG). We zijn verheugd dat zoveel leden zich hebben
aangemeld voor de klankbordgroep. Ook de samenstelling van de groep
(baan- en wegatleten; jong en wat minder jong; AV Haarlem en KAV Holland)
vormt een mooie afspiegeling van beide verenigingen. De instelling van deze
KBG is wordt gesteund door gezamenlijke stichting voor wedstrijdorganisatie
en kantinebeheer, beide besturen, de Fusiecommissie (FuCie) en de

algemene ledenvergaderingen. De KBG komt eens per 4 weken bijeen. In de
KBG-sessies zullen leden allerlei inhoudelijke onderwerpen die met de fusie te
maken hebben bespreken. De eerste onderwerpen op de agenda van de KBG:

Frequently Asked Questions … Tijdens de opstartfase heeft de
fusiecommissie gemerkt dat bij de leden diverse vragen leven. De
fusiecommissie heeft waar mogelijk op al deze vragen een antwoord gemaakt
en deze vragen en antwoorden komen terug in het FAQ document. Het is een
levend document waarbij in de loop der tijd extra vragen kunnen worden
toegevoegd. Mocht jouw vraag er niet bijstaan, stel deze dan gerust via het
mailadres van bert.boesten@avhaarlem.nl

Vakantiekilo’s eruit zweten: Doe de Duintrail !! Op zondag 3 september
organiseert de gezamenlijke wegcommissie van KAV Holland en AV Haarlem
opnieuw een duintrail, dit jaar met 3 afstanden (8, 12 en 22 km) en nieuwe
mooie uitdagende routes. Wil je meedoen, meld je dan zo snel mogelijk aan
op duintrail@kavholland.nl

Vrijdag 8 september: Gezamenlijke zomerborrel. Beste leden, ouders en
verzorgers: De besturen van KAV Holland en AV Haarlem en de
fusiecommissie nodigen jullie van harte uit op de zomerborrel op de
atletiekbaan op vrijdag 8 september aanstaande. Op deze vrijdag proosten wij
graag met jullie vanaf 19.30 voor de kantine. Voorafgaande aan de borrel is er
van 18.00 tot 19.30 uur een sportief programma georganiseerd, waarbij
gemixte teams van jong, oud, AV-H-ers / KAV-H-ers het tegen elkaar
opnemen. Tijdens de borrel zal de fusiecommissie en klankbordgroep een
toelichting geven op de voortgang, komende agenda en tevens is er de
mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Zaterdag 30 september: Gezamenlijke clubkampioenschappen. Na het
succes van afgelopen jaar vinden de gezamenlijke onderlinge wedstrijden en
clubkampioenschappen KAV Holland en AV Haarlem plaats op zaterdag 30
september. Nadere informatie volgt.

21 en 22 oktober 2023: Jeugdkamp. Volgens traditie zal in het eerste
weekend van de herfstvakantie ons jeugdkamp weer plaatsvinden. Op 21 en
22 oktober 2023 zullen wij ons weer begeven in het prachtige Austerlitz! Alle
pupillen, D- en C-junioren zijn van harte welkom om zich bij ons te voegen en
er een mooi kamp van te maken.
Voor gedetailleerde vragen kunt u terecht bij de jeugdtrainers en de
organisatie. De organisatie stuurt binnenkort aanvullende informatie rond. We
hebben er zin in!

Liefs, de kamporganisatie.

Annuleren