Fusiebericht december 2022

Update samenwerking KAV Holland en
AV Haarlem van 15 december 2022

Bericht aan onze leden en supporters:
Naar een sterke, toekomstbestendige atletiekvereniging voor
Haarlem en omstreken

In de afgelopen maanden hebben de besturen en kader van KAV Holland
en AV Haarlem gezamenlijk opgetrokken met, onder andere, de
organisatie van clubkampioenschappen; gezamenlijk jeugdkamp;
renovatie materiaalhokken; en overleggen met Gemeente Haarlem en SRO
over de komende renovatie van de accommodatie. De al bestaande
samenwerking is zo verder versterkt, en als bestuurders hebben we
besloten om deze verder uit te breiden. Inmiddels hebben we ook een
begin gemaakt met het in kaart brengen van de benodigde stappen om een
fusie van beide verenigingen in gang te brengen.
Waarom zijn we dit traject gestart? Kortweg, de atletieksport zit in de lift
en dit biedt groeikansen voor een toekomstbestendige vereniging.
Hieronder volgt onze motivatie, puntsgewijs.
Beide verenigingen staan sterk, gezien de groei van het aantal (jeugd-
)leden, de solide organisatorische basis van trainers, vrijwilligers
(juryleden) en bestuur. Bovendien zijn beide verenigingen financieel
gezond. Maar, we realiseren ons ook dat het vaak lastig is om vacatures
in de organisatie op te vullen.
Een bundeling van krachten geeft ons daarom meer slagkracht, binnen
de huidige financiële middelen en met het kader van vrijwilligers, en
biedt belangrijke voordelen aan huidige en nieuwe leden zoals het:
Bevorderen van deelname aan wedstrijden en competitie, met
volwaardige competitieploegen op een zo hoog mogelijk niveau
Structureel vormgeven aan talentontwikkeling en topsportbeleid
Aanbieden van ruimere trainingsmogelijkheden in alle disciplines
met vakkundige trainers
Organiseren van evenementen die de atletieksport bevorderen.
Verdere samenwerking en integratie stelt ons in staat om te blijven
investeren in topfaciliteiten en materialen, zoals het krachthonk, het
power-rig en andere trainingsfaciliteiten rond de baan.
Gezamenlijk zijn we een sterke en professionele gesprekspartner voor
de Gemeente Haarlem, SRO (beheerder van de accommodatie), de
Atletiekunie, SportSupport, en andere partners.
Eén sterke vereniging biedt de mogelijkheid om gerichter sponsoren
aan te trekken.

Het versterken van de samenwerking is dit jaar aan de orde gekomen in de
ledenvergaderingen van beide verenigingen en over het algemeen goed
ontvangen. Het komende jaar zullen we meer concrete stappen willen
zetten – uiteraard in overleg met leden en vrijwilligers bijvoorbeeld via
klankbordgroepen. We houden jullie op de hoogte!
Besturen KAV Holland en AV Haarlem

==========================================================

Annuleren