Fusiebericht juni 2023

AV Haarlem / KAV Holland
++ fusiebericht, juni 2023 ++

De leden van AV Haarlem en KAV Holland hebben in de afgelopen Algemene
Ledenvergaderingen allebei besloten om de besturen mandaat te geven om verdere
stappen te nemen in de richting van een fusie van de twee verenigingen. De bij de ALV’s
gebruikte presentatie vind je hier.

Regelmatig zal de fusiecommissie verslag doen van haar activiteiten en vorderingen.

FuCie (Fusiecommissie KAV – AvH) van start

Op 29 mei was de eerste bijeenkomst van de fusiecommissie (FuCie) via Teams (zie
foto). Tijdens deze bespreking hebben we voor de komende periode de vergader
kalender vastgesteld en tevens gekeken wie van de FuCie het beste past bij de
verschillende onderwerpen:
Fucie leden, verdeling rollen en taken:

De FuCie vergadert op de eerste maandagavond avond van elke maand om 20.45
uur (in 2023: 3 jul., 7 aug., 4 sep., 2 okt., 6 nov. en 4 dec.), indien gewenst vaker.
Wil je meer weten over de fuCie of wil je een bijdrage leveren, spreek dan één van de
FuCie-leden aan of stuur een mail naar bert.boesten@avhaarlem.nl.

Alvast bedankt voor jullie support.

Wie doet mee in de klankbordgroep voor leden tijdens de fusie?

Op 29 mei was de eerste bijeenkomst van de fusiecommissie. We hebben daaruit
vragen aan jullie als leden van de toekomstige nieuwe vereniging.
Klankbordgroep voor leden tijdens de fusie: Wil je mede vormgeven aan de
nieuwe vereniging? Geef je dan op voor klankbordgroep.
In deze klankbordgroepsessies zullen leden discussiëren over tal van inhoudelijke
onderwerpen die de fusiecommissie aan de klankbordgroep voorlegt of punten die
vanuit de leden of de bestaande commissies worden aangereikt. Het is een toetsing
van voorstellen met als resultaat een gedragen voorstel die in het fusievoorstel
terechtkomt. Een belangrijke adviesfunctie dus. We zien de klankbordgroep als een
gecombineerde groep KAV- en AvH-leden van 10-12 mensen. Iedereen is welkom.
Bij onderwerpen kan je denken aan:

  1. Visie op de atletiek in de regio Haarlem
  2. Identiteit van de nieuwe vereniging en borgen identiteit van huidige verenigingen
  3. Lidmaatschapsvormen en contributie
  4. Sociale activiteiten in de vereniging
  5. Structuur van de nieuwe verenging
  6. Hoe binden we meer vrijwilligers
  7. Ontwikkeling van talenten en topsportbeleid
  8. Wat verder ter tafel komt

Concrete vraag: wil je deelnemen aan de klankbordgroep? Geef je op bij
bert.boesten@avhaarlem.nl

Annuleren