Jaarverslag secretaris 2015

JAARVERSLAG OVER  2015

 

De samenstelling van het bestuur

In 2015 is met een volledig bestuur van vijf mensen gewerkt. Dick Bais is de voorzitter, Peter Pijnaker de secretaris, John Komen de penningmeester, Freek Beelen en Emiel Out zijn bestuursleden.

 

Jubilarissen in de afgelopen jaarvergadering

Jeroen Peeters is gehuldigd voor zijn 25-jarig  lidmaatschap en heeft een jubileumschild gekregen.  Jeroen is organisator van de trainingen in de Haarlemmer Hout en is boegbeeld van de langeafstandsgroep.

De jeugdcommissie

Een jeugdcommissie in de ware zin van het

woord is er momenteel niet; wel zijn wordener af en toe, in wisselend verband,  activiteiten georganiseerd voor de jongste jeugd

 

Trainingen en trainers

Alles was goed ingevuld, ook op specialistische onderdelen zoals de springtraining, werptraining, lange afstand en polsstok hoog.Hoewel het ieder jaar toch moeilijk is om alle posities weer in te vullen

Er dreigt echter een probleem te ontstaan als de pupillen doorstromen naar de CD-junioren, hier zal tijdig op worden ingesprongen.

Het bestuur is blij met  de inzet  van de trainers en hun organiserend vermogen en dat  er onderling afspraken worden gemaakt. Met name  hier te noemen de jeugdtrainers die bereid zijn zich in te zetten voor de vroege training om half zes ’s middags op maandag en op donderdag.

Het clubblad , de nieuwsbrief en de website Het clubblad is in maart 2015 voor het laatst verschenen.  aangezien niemand bereid was de redactie op zich te nemen; daarop heeft het bestuur besloten voortaan een maandelijkse nieuwsbrief  het licht te doen zien en de website meer actief in te zetten bij de communicatie naar de leden toe. In de kantine zullen aan aantal hard-copies van de nieuwsbrief worden neergelegd. Aankondigingen van wedstrijden en mededelingen zijn op de website te vinden en kunnen met Twitter en Facebook worden verspreid. Dick heeft met Rene Ruis overlegd over hoe de artikelen van de reünisten in de nieuwsbrief kunnen worden opgenomen.

Het beleidsplan en de jaarkalender           Freek  heeft een nieuwe versie van het beleidsplan gemaakt n.a.v. het commentaar en de aanvullingen van de overige bestuursleden.  Een aantal speerpunten van het vorig  beleidsplan zijn bereikt.

Ook heeft Freek een lay-out van jaarkalender gemaakt en is bezig deze verder in te vullen. De jaarkalender moet centraal beheerd gaan worden.

Juryleden

Het aantal juryleden begint te kort te schieten en vergrijst bovendien. Aanvulling is hier gewenst. Aan nieuwe vrijwilligers zal een cursus worden aangeboden.

 

De WOC

Bestaat uit René Ruis van AV Haarlem en Cees Roozen van KAV Holland. Ook hier is aanvulling gewenst.

 

De relatie met KAV Holland                               Er is goed contact en er is geregeld overleg tussen de beide verenigingen. Nieuw is dat  we combinatieteams gaan samenstellen,  als er te weinig atleten zijn om een eigen team samen te stellen. In beide technische commissies is instemmend gereageerd.

Openingswedstrijd met KAV Holland           Het was de bedoeling aan het begin van het zomerseizoen in april een gezamenlijke openingswedstrijd te organiseren, deze is echter  i.v.m. de weersomstandigheden niet doorgegaan.

De cross voor middelbare scholieren op 23 april                                                                       De cross voor middelbare scholieren was op 23 april. Met SportSupport was alles doorgesproken en waren de voorbereidingen getroffen. Er is samengewerkt met KAV Holland, CIOS en Inholland.

De scholierenveldloop op woensdag 27 mei Adri  Tol was is de contactpersoon/organisator en er was al een hele trits vrijwilligers voor de organisatie. Sportsupport zorgde  voor vaantjes. Er waren  150 – 200 aanmeldingen minder dan vorig jaar.

De sprintwedstrijd op 23 september              De scholieren sprintwedstrijden hebben plaatsgevonden voor scholieren van groep 4 t/m 8. Er deden 140 scholieren van verschillende scholen mee.

Het waren geslaagde wedstrijden. De winnaars hebben voor hun prestatie een waardebon gekregen voor gratis deelname training van respectievelijk 6, 4 en 2 maanden. De schoolprijs, een beker,  is gewonnen door de Liduinaschool. Deze school scoorde het beste op finaleplaatsen en 1e, 2e en 3e plaatsen. Dick heeft de beker op de school uitgereikt, probeert een artikel hierover in het Haarlems Weekblad te krijgen

Sprintwedstrijden voor middelbare scholieren                                                           Het organiseren van sprintwedstrijden voor middelbare scholieren is voorlopig nog niet doorgegaan; er is meer tijd nodig om het programmatisch en organisatorisch rond te krijgen. We kunnen het dit evenementals AV Haarlem niet bemannen. We zullen bij Holland, SportSupport en CIOS informeren of het gezamenlijk gedaan kan worden. Tevens zal aan de scholen gevraagd worden ondersteuning te verlenen.

De face-lift van het krachthonk                                      De lichtstrook vlak onder de dakrand is voorzien van isolerend dubbel glas, er zijn zelfregulerende ventilatieroosters aangebracht en de uitzetraampjes zijn voorzien van nieuwe tochtstrippen en raamboompjes.

Resteert nog het binnenschilderwerk en het isoleren van de kleedkamer, halletje en keuken.

De kantine                                                            De verbouw en uitbreiding  is met moeite ‘gereed’ gekomen. De verenigingen / de Stichting Kantine moesten van SRO zelf zorgen voor een nieuwe tegelvloer , en ook het schilderwerk van het interieur is/wordt  door de verenigingen zelf uitgevoerd.

Ook was er geen geld om een keuken te plaatsen,zodat de verenigingen daarvoor zorg hebben gedragen.

De oude  stoelen waren aan vervanging toe; dankzij een genereus AV Haarlem lid staan er nu eigentijdse stoelen en bankjes.

De grote clubactie                                              De grote clubactie heeft zo’n € 1000,- opgebracht. We streven voor volgend jaar naar het dubbele.

Inzet nieuwe vrijwilligers                              Emiel heeft de mensen die zich bij de inschrijving hadden opgegeven als vrijwilliger via e-mail aangesproken over concrete invulling.

Clinics voor scholieren                              SportSupport wil clinics gaan organiseren voor scholieren in de pupillen leeftijd; ons en KAV Holland is gevraagd om de inzet van trainers. SportSupport gaat indelen.

 

Annuleren