Van school in 1957 naar de Goede Hoop 2023

Op de plaats van Willem de Zwijgerschool zijn nu appartementen “De Goede Hoop”

Hierbij mijn spreekbeurt “Van school naar de Goede Hoop”
Vanaf de lagere school  naar de zevende klas van de “Centrale School” omdat er twijfel bestond
tussen de MULO en LTS ingegeven door twijfel over taalvaardigheid.
De conclusie van de Centrale School werd bevestigd met de keuze voor de LTS 1958.
De uitstroomrichting op LTS werd de richting  fijn-metaal.
Van de LTS naar de Leidse Instrumentmakers School in 1961 met daaraan verbonden de avondschool
MSG.
Voor deze avondschool moest je toelatingsexamen doen vooral op wiskunde op Mulo niveau.
Dat werd niet gegeven op de LTS omdat daar alleen praktische wiskunde het uitgangpunt was.
Om toch naar Leidse Instrument Makers School” (LIS) te kunnen gaan bespraken wij dat met de wiskunde
leraar meneer van der Zee. Deze was op een zeer positieve manier verrast door onze vraag.
Om te bereiken dat wij het toelatingsexamen zouden halen gaf meneer van der Zee van de LTS ons
belangeloos bijles ondanks dat de directeur Bloemsma van de LTS hem vertelde dat het toch geen
zin had met deze leerlingen.


Terug naar de sport
Door Sjors Berends vanuit de fijn-metaal klas werd ik meegenomen naar de zwemvereniging
Njord’59. Bij Njord was het de gewoonte om tweemaal in de week naar conditie training te gaan bij
Kraantje Lek, op zaterdag en zondag. Op zondag was voor mij echt geen optie omdat ik altijd naar de
kerk *) op zondag ging. Dus bleef uiteindelijk alleen de zaterdag over.
Juist dat was het begin van mijn lopers carrière.
In de duinen bleek al spoedig dat ik de snelste was met een training naar de muur.
Rob Folmer vertelde mij dat hij naar de atletiekvereniging Haarlem was gegaan.
Voor dat laatste voelde ik geenszins omdat ik mij bij Njord’59 op mijn gemak voelde.
Door Njord’59 werd jaarlijks de kerstveldloop georganiseerd.
De trainer van Njord’59 was Ok van Batenburg die als eerste het initiatief had genomen voor de Nieuwjaarsduik in zee. Aan deze duik heb ik nooit meegedaan i.v.m. een in het verleden opgelopen longontsteking.
Vaak nog zichtbaar bij wedstrijden door het dragen onder het clubtenue van een donker shirt voor extra bescherming. Bij mijn eerste kerstveldloop liep ik iedereen eruit. Toch bleef ik Njord’59 trouw. Naar atletiek gaan was voor mij geen optie.

Op 2e paasdag werd de Robbenveldloop georganiseerd door Jan Stender die bondstrainer was
van de zwembond. Als trainer eiste hij van de aan hem toevertrouwde zwemsters en zwemmers dat ze minimaal tweemaal in de week een conditie training deden van ongeveer 5 km door het mulle zand in
HILVERSUM. Als je niet aan die training wilde meedoen dan was dat einde verhaal voor de
bondstrainer.


Met  Njord’59 ging ik mee naar de Robbenveldloop die ik ook won, tot de prijsuitreiking plaatsvond.
Bij de prijsuitreiking werd gezegd dat ik gediskwalificeerd was omdat ik op het fietspad had gelopen in
plaats van het mulle zandpad.
Mijn reactie was zeer ontstemd:
Mijnheer Stender dat is niet waar!!
Gelijk juryvergadering en daarna mocht ik alsnog met een dubbel gevoel de prijs in ontvangst nemen .
Door het organiseren van de Robbenveldloop werd Jan Stender de grondlegger van de vele
veldlopen in Nederland.
Mede door de Robben paasveldloop werd door bijna alle zwemtrainers die methode van
conditietraining overgenomen omdat bij Stender alle topzwemmers vandaan kwamen.
Hier in Kennemerland was Njord’59 een van de belangrijkste volgers van die methode van conditietraining.
Zelf de schaatsers , wielrenners en judoka’s deden in de winter mee aan de conditieduintraining van Njord’59.
Een voorbeeld hiervan zijn Willem en Cees van de Aar. Cees een hele goede wielrenner en Willem een
schaatser die bij de tocht der tochten in 1963 als 15e binnenkwam.  Ook bij judoka’s was de duintraining
populair. Denk hierbij ook aan Cor van de Geest, waarmee ik ook de Vierdaagse in Nijmegen heb gelopen toen 4 maal 55 km.


Mijn eerste atletiekwedstrijd was op 2e pinksterdag op de 1500 meter op het Olympiaplein in
Amsterdam. Mijn tijd was 4.29? Ik deed mee omdat er op maandag geen kerk was op 2e pinksterdag.
In die tijd was dat voor mij naar de kerk gaan toch echt een zekerheid waar ik wel behoefte aan had.
Mijn tweede wedstrijd was de 3000 meter bij DEM-Suomi  in Beverwijk. De gelopen tijd weet ik niet
meer. Wel was er een onbekende supporter die mij er telkens op wees dat ik meer in de binnenbaan moest lopen.
Na afloop kwam Emiel Bleijswijk, hij was de supporter, naar  mij toe om met mij informeel een
gesprek aan te gaan. Het gesprek ging over sport en de kerk.
Hij baande de weg voor mij om deel te nemen aan de WG beker wedstrijd die op zondag plaats vond. Dat was mijn derde wedstrijd.
Zodoende kon ik daar in de middag aan deelnemen tussen het kerkbezoek van de ochtend en avond in.

Baart PSV (2 e ) was winnaar bij DEM die moest ik dus voor blijven 2e ronde WGB-beker

Overzicht van bijzondere wedstrijden.

AAC Strandloop IJmuiden Parnassia.
Harde tot stormachtige wind op de heenweg tegen.
Ongeveer 200 meter voor het keerpunt nam Ik afstand van de kopgroep ondanks de tegenwind.
Na het keerpunt hield ik bewust in om op adem te komen (achter de Lucht aanpappen)
Toen de atleten weer trachten aan te sluiten ben ik er vandaar gegaan om winnend over de eindstreep te komen.


Introductie wedstrijd voor atletiek Aalsmeer
3000 meter  Op gravel-tennisbaan provisorische  baan uitgezet. Harde  wind  tot storm op de uitgezette baan.
Lowie Vink  had al paar keer moeite gedaan om niet te vallen door de ruwe ondergrond. Ik hoorde de
stoomlocomotief Joop Smit van Trias aankomen die altijd de tweede helft beter ging lopen. Mijn tactiek slaagde door hem met tegenwind te laten aansluiten en toen er alsnog vandoor te gaan waarop hij niet was voorbereid.

Schaesberg Limburg

Uitnodiging Nederlandse Jeugdploeg wat een hele eer was. De wedstrijd werd
geopend door een kapelaan wat op zich toch heel bijzonder was. Ik stond in een oranje sporttenue en 
het Wilhelmus kwam bij mij daar echt naar binnen.  Hoewel dat bij ons thuis niet leefde omdat mijn ouders niet echt Koninklijk gezind waren. Mijn verbazing was dat ik als kind uit een arbeidersgezin dat mocht mee maken.
Ook begreep ik niet waarom daar een sintelbaan was maar door het nieuws op TV (over omstreden gedrag) omstreeks 2020 werd het mij dat duidelijk dat er een kazerne daar toen was gevestigd.

Zaandam

In Zaandam was de sintelbaan zo hard dat water op de baan bleef staan. Na 800M ik zag daar Wim Wuster voor mij lopen, de 1500 kampioen. Vlak voor finish pakte ik hem met een tijd 1,56.1


Tenslotte wil ik iedereen bedanken die mij het plezier in de sport hebben bezorgd ook KAV Holland omdat ik daar mocht trainen op die avond dat ik niet naar de avondschool hoefde te gaan.
Arnoud  Bosch.

kerk *)  Leger des Heils

Benny Oomen – Arnoud Bosch – Cees van der Aar – Ok van Batenbug

Trainer Gijs van Rewijk op (fiets) Rotterdam Uur-loop Kralingerplas.

Leiden 3oktober feesten gemaakt door leerlingen Instrumentmakers-school Leiden Kamerling Onnes laboratorium

Arnoud Bosch achter een AI-draaibank Fijn-Metaal klas LTS – Haarlem

Annuleren