Voortgang Fusievoorbereiding update 20 november 2023

Er wordt op de achtergrond hard gewerkt aan de fusievoorbereiding door de Fusiecommissie en de Klankbordgroep. In de vorige nieuwsbrief zijn de enquête resultaten ge-evalueerd. We lijken als 2 verenigingen heel erg op elkaar lijken. Daarnaast hebben we de FAQ geupdate zie versie 3.1.

De Fusiecommissie is hard aan het werk om het fusie document te maken, Allerlei voorstellen (hoofdstukken) worden voorbereid door de fusiecommissie en voor feedback aan de klankbordcommissie.
Heb je ideeën voor de fusie en/of wil je een bijdrage leveren, stuur dan je bericht aan de digitale ideeënbus, email: bert.boesten@avhaarlem.nl

Op beide websites is een speciale fusiepagina gemaakt, waarbij je alle updates over het fusieproces kan lezen: Fusie-overleg – KAV Holland; en Fusie av Haarlem kav Holland – AV Haarlem.

Op dit moment wordt gewerkt aan:

Naast alle fusievoorbereidingen wordt er op diverse plekken al volop samengewerkt. Recent zijn we samen opgetrokken bij de volgende events:

Annuleren