Wegcommissie KAV Holland en AV Haarlem

Terugblik 2023 en plannen 2024 Commissie Wegatletiek (KAV Holland en AV Haarlem gecombineerd)
t.b.v. jaarvergadering 2024
Doelstelling:
De doelstelling van de commissie wegatletiek (“de commissie weg, CW”) is het bevorderen van de loopsport in het algemeen en de loopgroepen en Keepfit binnen KAV Holland en AV Haarlem in het bijzonder. Dit doet de CW door het organiseren van activiteiten, werving en (bij)scholing van de (assistent) trainers voor onze leden en het organiseren
van de trainingen.


Terugblik 2023:
2023 stond in het teken van het oppikken van activiteiten in het “post” Corona tijdperk.

Aandachtspunten en trends:

Wegcommissie KAV Holland en AV Haarlem

Annuleren