Benoeming vertrouwenscontactpersonen bij onze vereniging

Per 1 september worden er door AV Haarlem 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Dit zijn Elly Dudock (elly.dudock@avhaarlem.nl) en Cor Aarsen (cor.aarsen@avhaarlem.nl).

Elly en Cor zijn goed bekend met de functie van vertrouwenscontactpersoon en uiteraard goede bekenden van de club. Deze aanstellingen maken deel uit van ons beleid om, naar aanleiding van een recent NOC*NSF rapport over misstanden in de sport, voorbereid te zijn als zich onverhoopt problemen mochten voordoen binnen onze vereniging. Hierbij hoort ook het binnenkort verplicht stellen van VOG’s (verklaring omtrent het gedrag) voor personen die in direct contact staan met atleten.

Vertrouwenscontactpersonen kunnen in geval van misstanden bij onze vereniging van welke aard dan ook benaderd worden. De vertrouwenscontactpersonen hebben geheimhoudingsplicht en behoeven geen verantwoording aan de vereniging af te leggen. Op uw verzoek kunnen zij echter ook bemiddelen. Wij hopen met deze benoemingen bij te dragen aan een veilig en vertrouwd sportklimaat binnen atletiekvereniging Haarlem.

Wij danken Elly en Cor dat ze deze taak op zich willen nemen.

Zie voor een uitgebreide beschrijving deze link

Functie vertrouwenscontactpersonen

Geplaatst op
19 augustus 2018
Auteur
dickb
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren