Protocol Covid-19 trainingen AV Haarlem

Inleiding 
Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus en de intelligente lockdown die hiervan het gevolg is, kon er geen training gegeven worden. Vanaf 29 april is er een eerste versoepeling van regels door de overheid afgekondigd. Voor onze vereniging betekent het dat de jeugdgroepen tot 18 jaar weer mogen trainen vanuit de regels en richtlijnen die zijn samengesteld door overheid, RIVM, gemeente Haarlem, het NOC*NSF en de Atletiekunie. In dit document staan de regels en maatregelen die door onze vereniging zijn bedacht uitgeschreven, aan de hand van de regels en richtlijnen vanuit de bovengenoemde instanties.

Organisatiestructuur 
De komende tijd wordt er anders getraind. Hier zullen veel vragen over komen vanuit leden en ouders. Om miscommunicatie te voorkomen is er gekozen om voor alle vragen omtrent de trainingen en de nieuwe regels door te verwijzen naar Dik de Groot (dik_degroot@hotmail.com). Overige vragen kunnen gesteld worden aan onze penningmeester John Komen (John.Komen@avhaarlem.nl).

Zijn het kleine vragen over trainingstijden of wc-gebruik dan kunnen die door trainers beantwoord worden. Mochten het vragen zijn over ons beleid, zoals hygiëne of afstand houden, stuur ze dan door naar Dik.   

Algemene regels atletiekbaan 
Er zijn nieuwe regels opgesteld over het gebruik van de baan. Deze nieuwe regels gelden vanaf de eerste training op 30 april tot het moment dat er een wijziging komt in het beleid vanuit de overheid. Dan wordt er opnieuw gekeken wat dit voor effect heeft op de manier van training geven binnen onze club. 

Regels pupillentraining 

Regels juniorentraining 

Checklist 

WC schoonmaken  

Materialen schoonmaken 

Na gebruik van materiaal wordt dit schoongemaakt met de doekjes die in het materiaalhok liggen. 

Protocol NOC*NSF/Atletiekunie 

Alle bovenstaande regels en richtlijnen zijn opgemaakt vanuit de protocollen van het NOC*NSF en de Atletiekunie.  

NOC*NSF – sportprotocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar.
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf 

Atletiekunie – atletiek in de 1,5 meter samenleving 

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Kenniscentrum/Bestuurdercommissielid/Protocol%20Verantwoorde%20Atletieksport_28042020.pdf

Geplaatst op
29 april 2020
Auteur
Dik de Groot
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren