AV Haarlem / KAV Holland: Fusiebericht mei 2023

De leden van AV Haarlem en KAV Holland hebben in de afgelopen Algemene Ledenvergaderingen allebei besloten om de besturen mandaat te geven om verdere stappen te nemen in de richting van een fusie van de twee verenigingen. De bij de ALV’s gebruikte presentatie vind je hier. Het mandaat bestaat uit:

  1. De besturen kunnen verdere stappen nemen met de wens om eind 2023 met een fusie-voorstel te komen.
  2. Het instellen van een fusie-commissie die punt 1 gaat realiseren.
  3. Het organiseren van werkgroepen, gezamenlijke commissies en een klankbordgroep om de leden een zo breed mogelijke inbreng te geven op tal van onderwerpen voor de nieuwe vereniging.

Wat waren de opmerkingen? In beide vergaderingen was een stemming niet nodig. Er was een levendige en zeer constructieve discussie. Er zijn de nodige aanvullingen en aandachtspunten genoemd voor het komende traject. De belangrijkste die genoemd zijn:

Wat zijn nu de volgende stappen?

De bestaande gezamenlijke commissies, stichting, bestuursleden en leden zullen met voorstellen komen voor de fusie. De fusie-commissie zal al die voorstellen beoordelen en besluiten en daarmee uiteindelijk een fusie-voorstel schrijven waarover de leden zullen stemmen. De fusie- commissie zal ook het hele proces bewaken en zorgen voor een veilig en transparant traject. De fusie-commissie zal regelmatig alle leden op de hoogte houden via de nieuwsbrieven. De commissie houdt, indien nodig ruggespraak met beide besturen, diverse commissies, trainers, individuele leden, de Atletiekunie, SRO, KvK, notaris, etc.

We hebben als bestuur twee concrete vragen aan de leden. Dat is mede om te waarborgen dat de leden zoveel mogelijk onderdeel kunnen zijn van de te nemen besluiten.

We gaan starten met de fusie-commissie. Deze commissie zal dan bestaan uit :

Concrete vraag : wil je lid worden van de fusie-commissie? Geef je op bij bert.boesten@avhaarlem.nl. De eerste meeting is op maandag 29 mei om 20 uur. We zullen daarna maandelijks bijeenkomen.

We gaan een klankbordgroep organiseren. In deze sessies zullen leden discussiëren over tal van inhoudelijke onderwerpen die de fusie-commissie aan hen voorlegt of punten die vanuit de leden of de bestaande commissies worden aangereikt. Het is een toetsing van voorstellen met als resultaat een gedragen voorstel die in het fusie-voorstel terechtkomt. Een belangrijke adviesfunctie dus. We zien de klankbordgroep als een gecombineerde groep KAV- en AVH-leden van 12-15 mensen. Iedereen is welkom. We proberen wel een representatieve afspiegeling van de verenigingen te realiseren.

Concrete vraag : wil je deelnemen aan de klankbordgroep? Geef je op bij bert.boesten@avhaarlem.nl

Geplaatst op
8 juni 2023
Auteur
John Komen
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren