Uitslag enquete fusie

Inleiding

In september 2023 is een enquête gehouden onder alle leden van AV Haarlem en KAV Holland.

Het doel van de enquête was om te onderzoeken hoe jij over je club denkt en ons vertelt wat de club voor je betekent. De resultaten van de enquête zijn dan weer de input voor de fusiecommissie en klankbordgroep om de fusieplannen verder vorm te geven.

De conclusie of het algehele beeld van de enquête is dat we veel meer op elkaar lijken dan we denken, we grotendeels dezelfde zaken belangrijk vinden en dat we voordelen zien in de fusie, maar wel een aantal belangrijke zaken willen behouden die ook weer grotendeels overeenkomen tussen de leden van de beide verenigingen.

Resultaten van de enquête onder de leden van AV Haarlem & KAV Holland

Deelname leden aan enquête

In totaal hebben 153 mensen deelgenomen van de bij elkaar opgeteld 690 leden (22%)

Leden verdeeld over actieve baan-, loopgroepen, ouders en overige. Ongeveer ¼ jeugd en ¾ volwassen (18+).

Conclusie: de resultaten van deze enquête mogen als representatief en richtinggevend worden beschouwd.

2. Hoe omschrijf je jouw club?

Zie voor een samenvatting van de responses van beide verenigingen de wordclouds. De antwoorden en dus sfeer bij beide verengingen komen goed overeen.

Welke wordcloud zou bij welke vereniging horen? Kleine verschillen in de details. De lettergrootte wordt bepaald door het aantal antwoorden.

AV Haarlem

Haarlem wordt genoemd als ouderwetse / traditionele atletiekvereniging waar iedereen elkaar kent en steunt. De club wordt omgeschreven als gezellig (ruim 50%) en sportief (ruim 25%). Sportieve prestaties kunnen op ieders niveau met elkaar behaald worden.

KAV Holland wordt daarentegen omschreven als een gezellige en zeer sportieve club, waar de betrokkenheid bij elkaar wordt gewaardeerd en sportieve prestaties voor iedereen mogelijk zijn.

Conclusie; De sfeer bij beide verenigingen komt overeen, de overgrote meerderheid noemt Gezelligheid en Sportiviteit als de belangrijkste pijlers. Kleine verschillen in de details

3. Waar ben je trots op bij jouw vereniging?

AV Haarlem: De brede historie, Ruud, de mede atleten en de betrokkenheid

KAV Holland: Goede sfeer en saamhorigheid onder elkaar.

Foto: Duintrail 2023

Conclusie: sfeer, betrokkenheid en saamhorigheid zijn het belangrijkst; bij AV Haarlem wordt specifiek de sportieve historie en Ruud benoemd.

4.Waar staat jouw club voor?

AV Haarlem: Jeugd en breedtesport

KAV Holland: Breedtesport en jeugd

Foto: gezamenlijk jeugdkamp

Conclusie: De visie van beide verenigingen is volgens de leden gelijk.

5.Waarom ben je lid geworden van jouw club en niet de andere atletiek vereniging?

AV Haarlem: Trainingsaanbod & gezinsleden

KAV Holland: Trainingsaanbod & vrienden, vriendinnen & familie

Foto: Speech voorzitters tijdens gezamenlijke zomerborrel 2023

Conclusie: Er is eigenlijk alleen een antwoord hoe je bij jouw vereniging bent gekomen; dat bepaalde dus de keuze, de overweging is en was voor beide verenigingen vergelijkbaar. Er zijn geen negatieve redenen benoemd doe de keuze heeft bepaald.  

6.Hoe zou jij de andere club omschrijven?

AV Haarlem over KAV Holland: Lijkt gezellige club maar ken het eigenlijk niet goed genoeg. Lijkt alsof er meer loopgroepen zijn.  Sommigen zeggen dat het meer individualistischer lijkt.

KAV Holland over AV Haarlem: Ik ken ze niet, lijken prima buren. Misschien zijn we hetzelfde

Plan: Baanrenovatie 2024

Conclusie: Geen negatieve motivaties, eigenlijk kennen we elkaar niet zo heel goed.

7. Noem één ding van jouw club, dat we na de fusie zouden moeten behouden?

AV Haarlem: Gezelligheid, saamhorigheid, specialisatietrainingen, clubrecords, trainingen van Ruud.

KAV Holland: Gezelligheid, trainingsaanbod, duintrainingen

Conclusie: Hier zitten duidelijk lessen; men wil gezelligheid, saamhorigheid en ook trainingen behouden, inclusief specifieke groep of trainer.

8. Noem één ding van jouw club, dat we na de fusie moeten veranderen?

AV Haarlem: Meer trainingsmomenten en gediversifieerd aanbod op niveaus, clubontwikkeling met een visie/beleid, actievere deelname aan competities

KAV Holland: Clubkleding, trainingsaanbod gericht op evenementen, looptrainingen lijken niet ergens naar toe te werken, Paar keer Haarlem in naam van vereniging

Foto: gezamenlijk materiaalhokken renovatie project 2022

Conclusie: De gemene deler is de wens tot een meer diverse trainingsaanbod met meer keuzes van dagen, soorten trainingen. Daarnaast een duidelijk doel en visie clubs en trainingen bij beide groepen benoemd.

9. Wat is volgens jou een voordeel van de fusie tussen AV Haarlem en KAV Holland?

AV Haarlem: Volle competitieteams, meer trainingsaanbod, efficiëntie en schaalvoordelen op bestuurlijk niveau

KAV Holland: Meer competitieteams, meer trainers/meer ervaring, nieuwe clubkleding, groter bereik voor club, meer mogelijkheden om top of breedtesport te faciliteren.

Foto: gezamenlijke horde estafette run tijdens zomerborrel

Conclusie: Er worden voordelen gezien in schaal op alle fronten; van bestuur, tot trainers, trainingen en competitieploegen

10. Wat zou een nadeel kunnen zijn van een fusie tussen AV Haarlem en KAV Holland?

AV Haarlem: grotere groepen, cultuur/sfeer verdwijnt, minder focus op topatleten, meer op loopgroepen, 1+1 is geen 2, trainers/persoonlijkheden botsen, (oud)leden die hun weg niet meer vinden in de nieuwe club. KAV Holland: grote groepen, persoonlijkheden botsen, geen idee eigenlijk.

Conclusie: Hier zien we het tegenovergestelde van vraag 9 van wat men graag wil behouden als datgene wat men kan verliezen; schaalgrootte, verlies eigen groep, trainers.

11.Welke naam moet de nieuwe club na de fusie krijgen?

Haarlem Atletiek 20
KAV Haarlem19
AV Kennemerland15
AV Haarlem10
AV Holland5
Haarlemse Atletiek Vereniging (HAV)4
Av Haarlem Holland3
AV Pim Mulier3
H. A. C. Haarlemsche Atletiek Combinatie3
Haarlemse atletiekvereniging3

Conclusie: de eerste 3 namen worden benoemd in 65% van de antwoorden.
Fusiecommissie stelt voor een definitieve keuze te maken uit deze 3 antwoorden.

12. Wat zouden de nieuwe clubkleuren moeten worden?

Geen eenduidig antwoord. Wel bepaalde richtingen:

Andere suggesties zijn om juist weg te blijven van bestaande clubkleuren of jongeren de kleuren te laten kiezen omdat zij vooral de tenues dragen.

13. Overige suggesties

– Niet te lang wachten

Conclusie: Algeheel beeld dat terugkomt van de enquête is dat we veel meer op elkaar lijken dan we denken, we grotendeels dezelfde zaken belangrijk vinden en dat we voordelen zien in de fusie, maar wel een aantal belangrijke zaken willen behouden die ook weer grotendeels overeenkomen tussen de leden van de beide verenigingen.

Hoe verder?: we werken een plan uit voor de naam en clubkleuren en identiteit; natuurlijk onder voorwaarde dat de fusie doorgaat EN dat naam en clubkleuren t.z.t. worden geaccepteerd door de atletiekunie (zij kunnen die weigeren). De volgende stap zal vermoedelijk een stemming zijn onder alle leden waarbij men uit de 2-3 meest voorkomende namen kunnen kiezen. Voor de clubkleuren zal het meer op hoofdlijnen zijn, waarna we met deze gegevens de opdracht zullen geven aan … en… om voorstellen en beelden te maken waaruit dan uiteindelijk een keuze gemaakt zal moeten worden; dat kan dan wederom met een stemming of bijvoorbeeld door een atletencommissie in te stellen. Daarover is nu nog geen besluit genomen.

Geplaatst op
22 oktober 2023
Auteur
dickb
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren