Atmodes stapt over naar AV Haarlem

Vanaf 1970 werd er geregeld gesproken over fusiemogelijkheden tussen de drie Haarlemse atletiekverenigingen. Maar het clubblad De Start getuigde even vaak van irritaties over de handelwijze van de andere clubs. Zodoende kwam het er niet van. In 1988 was het ledental van Atmodes zodanig gedaald dat het toenmalige bestuur besloot tot ontbinding over te gaan van de H.D.A.V. Atmodes en de leden te adviseren zich te laten overschrijven naar AV Haarlem. In het clubblad van november 1987 legde het bestuur de argumenten op tafel:

De overgang naar AV Haarlem lag voor de hand, want er werd al sinds jaar en dag op bescheiden schaal samengewerkt met AV Haarlem. Bovendien waren de trainingen op dezelfde avond. In jaarvergaderingen werd al geruime tijd aangedrongen op meer samenwerking.

Wrang was dat in hetzelfde nummer van De Start van november 1987 werd vermeld dat de damescompetitieploeg van Atmodes naar de derde klasse was gedegradeerd. In december pakte Atmodes nog eenmaal uit. Met een prachtige herinneringsuitgave van De Start. Vele oude getrouwen kwamen hierin aan het woord om nog eenmaal terug te blikken op een mooie tijd. AV Haarlem kreeg er dus op 1 januari 1988 in een keer tachtig damesleden bij, waar tot dusver slechts enkele ‘losse’ dames lid van waren geweest.

In totaal heeft Atmodes een kleine tweeduizend leden gehad !!! Iedere Haarlemmer moet wel iemand hebben gekend die lid was van deze ooit ambitieuze en toonaangevende club. Van sommige families zijn wel vier, vijf leden ‘Atmodin’ geweest. Wat er nog rest van Atmodes zijn de clubrecords en enkele vermeldingen in landelijke allertijdenlijsten, de mooie herinneringen van de vele honderden oud-Atmodes-leden, de clubbladen, de fotoalbums en dit stukje geschiedenis op www.avhaarlem.nl.


Vervolg: De laatst geldende clubrecords van Atmodes

De Haarlemse damesatletiekvereniging Atmodes (1955-1987)

Annuleren