Binnen Zonder Kloppen

Binnen Zonder Kloppen door Hans Douwes

De naam van auteur Hans Douwes (geboren 27-05-1936) staat op de lijst van Honderd Haarlemse Helden van de 20ste eeuw pas op een bescheiden 54e plaats. Hij leverde zijn sportieve prestaties voor ‘Haarlem’ dan ook alleen als junior. Maar Hans is evengoed een Held. Een Held vanwege de belangrijke rol die hij tijdens zijn langdurige betrokkenheid bij (H)AV Haarlem voor onze vereniging heeft vervuld. Hij volgde Dick Hagtingius in 1967 als voorzitter op, maar bleef dit slechts korte tijd omdat in 1970 een splijtende ruzie zorgde voor een tweedeling binnen de vereniging. Aan de ene kant voornamelijk de jongere generaties, aan de andere kant de oudere leden. Dick Hagtingius nam met twee medestanders het initiatief tot de organisatie van een reünie om daarmee voor de oudere leden de band met de vereniging in stand te houden. Er kwam een reüniecommissie en er werd een tijdschrift opgericht: het Reünistenbericht. Clubicoon Dick Hagtingius was de drijvende kracht van dit gezelschap tot hij in augustus 2000 op tachtigjarige leeftijd kwam te overlijden.  

Hans Douwes schreef een heel fraai in memoriam en volgde Dick op als lid van de Reünie-commissie en redacteur van het Reünistenbericht. Hij fungeerde dertien jaar als lid van deze commissie, waarin hij vooral een bijzondere rol speelde als redacteur van het Reünistenbericht. Met zijn puntige verhalen, grappige gedichten, maatschappelijke overpeinzingen en sport-filosofische uitstapjes legde hij een kwaliteitsbodem in iedere aflevering. In die tijd bracht hij jaarlijks, samen met zijn echtgenote, een boekje uit met daarin de verzameling gedichten die hij in dat jaar had geproduceerd.

Hans’ liefde voor de taal gaat terug tot zijn kindertijd (deels in de oorlogsjaren) waarin hij genoot van de liederen die zijn ouders thuis ten gehore brachten. Die liefde heeft steeds stand gehouden en werd nog versterkt door de ervaringen tijdens zijn schooljaren aan het Coornhert Lyceum en later tijdens colleges op de universiteit, met docenten die de kunst verstonden om ingewikkelde vaktechnische problemen op heel begrijpelijke wijze uit te leggen. Ook bijzondere vakantie-ervaringen, met name in Kreta en Schotland, stimuleerden zijn streven de liefde voor deze landen en hun inwoners met klankrijke taal te communiceren.

Gewapend met deze bagage zal het geen verbazing wekken dat Hans’ maatschappelijke carrière beheerst werd door trefzekere communicatie. Zowel bij Nationale-Nederlanden, waar hij in de jaren ’70 verantwoordelijk was voor de Concern Publiciteit, als in een latere periode, toen hij freelance schrijfopdrachten vervulde voor reclamebureaus en een uitgeverij. Daarbij hanteerde hij het motto: “wie schrijft moet iets te zeggen hebben”. Naast deze beroepsmatige communicatie bleef Hans ook tijd besteden aan zijn hobby, het schrijven van gedichten. Daarbij hanteerde hij weliswaar minder strenge regels, maar probeerde toch zo professioneel mogelijk te werk te gaan. 

En dat is hem geweldig goed gelukt. Wanneer je het boekje met een prachtige en gevarieerde reeks verhalende gedichten doorneemt, dan raak je onder de indruk van deze teksten en van de door Tilleke Laban verzorgde illustraties die naadloos aansluiten bij de sfeer die uit deze teksten spreekt. Zij heeft 33 van de in totaal 87 gedichten geïllustreerd. 

Met de productie van dit geïllustreerde boekwerk ging een grote wens van Hans in vervulling. 

Hij is – terecht – geweldig blij met het resultaat en wil leden en reünisten van AV Haarlem graag in deze blijdschap laten delen. De bundel is bij Bol.com verkrijgbaar voor € 22,50. Maar leden en reünisten van AV Haarlem hoeven slechts € 18,00 te betalen. Zij kunnen een bestelling plaatsen door Hans een mailtje met hun adres te zenden. Het mailadres van Hans is: jdouwes@ziggo.nl 

 © Leo van der Veer

Historie

Annuleren