Het krachtcentrum

Vooraanzicht van het krachtcentrum

De bouw en financiering van het Krachtcentrum vormt een apart hoofdstuk in de geschiedenis van de vereniging. Op bijgaande foto zie je dit bouwwerk in gerenoveerde staat en in bijgaand document valt een samenvatting te lezen van de geschiedenis van dit bouwwerk: vanaf het eerste idee in 1980, de opening in 1981, en een grondig renovatieproces dat in 2019 zijn afronding zal vinden. 

Het gehele verenigingsarchief is ondergebracht in een dertigtal boeken. In deze reeks is een afzonderlijk boek aan het krachtcentrum gewijd. In dit omvangrijke boek zijn alle relevante archivalia van het krachtcentrum ondergebracht.

Historie

Annuleren