De club

AV Haarlem is een betrekkelijk kleine atletiekvereniging (circa 260 leden) met een goede sfeer, gezellige trainingsgroepen en natuurlijk goede trainers. Zowel kinderen, tieners, volwassenen als “jonge ouderen” zijn van harte welkom. Afhankelijk van leeftijd, niveau en motivatie wordt een programma aangeboden dat is gericht op spelend sporten, prestatieverbetering of op conditiebehoud en -herstel. Deelname aan wedstrijden is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd. Teams van onze club doen mee in de diverse competities, en we organiseren regelmatig wedstrijden op de atletiekbaan samen met de andere Haarlemse atletiekvereniging KAV Holland of daarbuiten zoals de Lions Heuvelloop. Wat de organisatie betreft geldt bij ons: “de club, dat ben je zelf”; van leden en de ouders van de jeugd wordt daarom verwacht dat we er samen aan werken. Bijvoorbeeld door te helpen bij wedstrijden als jurylid of in de kantine te staan.

Trainingen

Atletiek is een prestatiesport die in hoofdzaak bestaat uit drie soorten van onderdelen: looponderdelen, springonderdelen en werponderdelen. Naar deze onderdelen verwijzen de latijnse woorden die aangebracht zijn op het Olympisch Stadion in Amsterdam: ‘Citius, altius, fortius’, wat ‘sneller, hoger, sterker’ betekent. Veel draait om het trainen. Alles daarover, waar, wanneer en met wie is op de trainingspagina te vinden.

De Reünistengroep

De reünistengroep is bedoeld voor oud-atleten en (oud)-leden die de band met de vereniging of voormalige clubgenoten wensen te behouden.

Historie

AV Haarlem is opgericht op 8 oktober 1920 en behoort daarmee tot de oudste atletiekverenigingen in ons land. De rijke historie van de vereniging is kort samengevat op de historiepagina. Voor wie meer wil weten verwijzen we naar het prachtige overzicht dat Frank van Ravensberg in 2000 heeft samengesteld: de lijst van 100 Haarlemse Helden van de Twintigste Eeuw. Dit onderdeel van de website blijkt veelvuldig geraadpleegd te worden.
Frank zette ook de historische ontwikkeling van de clubrecords bij de senioren op een rij, voor de vrouwen (outdoor en indoor) en de mannen (outdoor en indoor).

Verder is op de historiepagina een speciaal deel gewijd aan de damesatletiekvereniging Atmodes.

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan is in maart 2011 het jubileumboek 90 jaar (H)AV Haarlem gepubliceerd. Dit prachtige boek is een must voor iedere atletiekliefhebber. Het is voor leden gratis verkrijgbaar. Voor niet-leden bedraagt de prijs € 7,50 (exclusief eventuele verzendkosten). Het boek kan worden aangevraagd via het contactformulier.

Het bestuur van AV Haarlem

Bestuursfoto AV Haarlem

Van links naar rechts: Peter, Dick, John, Emiel en vooraan: Freek en Marijke

Voorzitter Dick Bais
Secretaris Peter Pijnaker
Penningmeester John Komen
Lid Freek Beelen – gestopt per 1/1/’ 17
Lid Emiel Out
Lid Marijke Zwaag

De Digitale Wissel

Als lid krijg je het nieuws van de club via De Digitale Wissel, een nieuwsbrief. Meld je hiervoor aan op de homepage, in de linkerbalk zie je een invulveld staan. Hier kun je je e-mailadres invoeren. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Contactpersoon voor de nieuwsbrief is Dick Bais. Voor actuele updates en nieuwtjes kun je het beste ook onze Facebookpagina liken & op die manier alles volgen.

Commissies

Commissie Doel Contactpersoon
Kantine Commissie Zorgdragen voor opening kantine tijdens trainingsavonden en wedstrijden op de atletiekbaan Elly Dudock en Marijke Zwaag
Kascontrole Commissie Het uitvoeren van de kascontrole Gydo van de Pieterman en Niels Weller
Technische Commissie Zorgen voor de technische begeleiding zoals trainingen, competitieploegen etc. Niels Ran, secretaris
Wedstrijd Organisatie Commissie Haarlem/Holland Samen van KAV Holland wedstrijden op de atletiekbaan organiseren Viktor Beelen (jurycoördinator)
wochaarlem@gmail.com
Jeugdcommissie Organiseren van activiteiten voor de jeugd Dik de Groot, Mirthe Wiltink, Robin Flipsen en Marijke Zwaag
jeugd@avhaarlem.nl
Reüniecommissie Bevordering lidmaatschap van de reünistengroep René Ruis en Baltien de Wit

Annuleren