De Reünistengroep

De reünistengroep is in 1970 van start gegaan en bestaat uit oudgedienden met een (H)AV Haarlem-hart. Het lidmaatschap van de reünistengroep is bedoeld voor oud-atleten en oud-leden die de band met de vereniging wensen te behouden en wellicht – zonder enige verplichting – nog eens een klusje voor de vereniging willen opknappen.

Maar ook leden van AV Haarlem, die de band met hun voormalige clubgenoten wensen te onderhouden, kunnen deel uitmaken van de reünistengroep.

Jaarlijks wordt een reünie gehouden en de reünisten zorgen voor hun ‘eigen’ onderdeel van het clubblad.
Reünisten die niet lid zijn van de vereniging betalen een bescheiden jaarlijkse contributie van €13,50.

Leden van AV Haarlem betalen geen extra contributie voor hun lidmaatschap van de reünistengroep.

Leden van de reünistengroep hebben formeel de status van ‘donateur’; zij kunnen daarom de algemene ledenvergadering bijwonen, maar bezitten hier geen stemrecht.

Een lidmaatschap van de reünistengroep staat op zichzelf en leidt niet automatisch tot een lidmaatschap van AV Haarlem, of van de Atletiekunie.

Belangstellenden die meer informatie wensen, kunnen via een e-mailbericht naar het bestuur, contact krijgen met René Ruis en/of Baltien de Wit en zo hun vragen stellen. Je krijgt dan op korte termijn een reactie.

AV Haarlem

Annuleren