Het bestuur

FunctieNaam
VoorzitterMarijke Zwaag
Secretarisvacant
PenningmeesterJohn Komen
Bestuurslid Technische zakenMichiel Heimgartner
Bestuurslid LedenzakenEmiel Out
John & Marijke tijdens een wedstrijd bij ons op de baan.

Nieuws van het bestuur

Update 18.04.2019
Dit was de eerste vergadering na de ALV met het bestuur in nieuwe samenstelling. Marijke is nieuw in haar rol als voorzitter en Michiel is nu officieel verkozen als bestuurslid technische zaken. De eerste wijziging is de frequentie van vergaderen: we gaan van 1x per maand op dinsdagavond naar 2x per maand op donderdagavond na de training van 21:00 – 22:00 uur. De bedoeling is om de onderwerpen die een lange termijn of een korte termijn aanpak hebben te verspreiden over deze 2 avonden.

We hebben gepraat over de herverdeling van taken. Zo gaan de VOG’s binnenkort van Dick naar Emiel over, net zoals dat hij vanuit de ledenadministratie bezig is om over te stappen naar de software van Clubassistent. Marijke neemt allerlei voorzitterstaken van Dick over, maar er is nog veel administratie nodig om de adresseringen bij allerlei instanties te wijzigen. Ze gaat contact opnemen met de TC voor een overleg binnenkort, evenals de behoefte peilen bij onze buren KAV Holland om te vergaderen met elkaar. Voor de trainingslocatie van het winterseizoen 2019/2020 gaat zij met SRO in overleg, samen met de trainers – wat er mogelijk is om te wijzigen met als doel om de kosten van locatiehuur te verlagen.

Het bestuur heeft teruggekeken op de ALV aan de hand van de notulen die Viktor al direct na de vergadering had opgeleverd. Daar zijn we hem heel dankbaar voor, want dit zorgt ervoor dat we snel verder kunnen met alle actiepunten uit de ALV.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 9 mei van 21:00 – 22:00 uur. Mocht je suggesties hebben voor de agenda, laat het de voorzitter weten. In ieder geval zijn het Jaarplan 2019 en de opknapbeurt van het krachtcentrum geagendeerd.

AV Haarlem

Annuleren